Veel gestelde vragen - Herroepingsrecht

 

Wat is herroepingsrecht?

Het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen jouw overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je zelf of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Wat zijn de uitzonderingen op het herroepingsrecht?

Onderstaande producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

  • Producten vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk);
  • Producten die kunnen bederven binnen de bedenktermijn;
  • Makkelijk kopieerbare producten indien de verzegeling is verbroken, zoals games, dvd's en cd's;
  • Losse kranten en tijdschriften (geen abonnementen);
  • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
  • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Onderstaande diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

  • Diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Dit zijn bijvoorbeeld reizen, evenementen, tickets, e.a.;
  • Weddenschappen en/of loterijen.

Wat moet ik doen om gebruik te maken van het herroepingsrecht?

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je Veilingen van Kunst  schriftelijk of per e-mail via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij zullen je dan onverwijld per e-mail of schriftelijk een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons Veilingen van Kunst, Tarweweg 1H, 6543 AM Nijmegen terug te zenden of te overhandigen.

Je ontvangt je betalingen betreffende het retour gezonden item die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief de veiling- en handlingkosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug, mits de betreffende goederen weer in ons bezit zijn. Niet terugbetaald worden de eventuele extra kosten als gevolge van je keuze van levering anders dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; er worden voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening gebracht. Terugbetaling vindt plaats nadat we de items hebben terugontvangen of nadat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

Wie betaalt de verzendkosten bij herroepen?

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Het terugzenden is op risico van koper. Wij raden daarom altijd aan het pakket aangetekend te versturen. Objecten die per koerier zijn bezorgd, moeten ook per koerier worden teruggezonden in verband met voorkomen van beschadigingen. De kosten zijn afhankelijk van het soort object en de afmetingen.

Hoe krijg ik mijn aankoopbedrag terug?

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; er worden voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening gebracht. Terugbetaling vindt plaats nadat we de items hebben terugontvangen of nadat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

Ben ik aansprakelijk voor waardevermindering?

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.